Welzijnsgericht coachen

Hoe wij honden in huis houden en hoe wij als baasje voor onze hond zorgen is bepalend voor hoe een hond zijn welzijn ervaart. Dit zorgt voor kwaliteit van leven. Welzijn gaat over natuurlijk gedrag, gezondheid en functioneren en gevoel. Welzijn meet je het beste door naar gedrag en gezondheid te kijken.

Dit is een compacte beschrijving van hondenwelzijn. Iedere hond heeft zijn eigen balans in wat welzijn aangaat. Als de hond goed in zijn vel zit dan is de hond fysiek gezond, geestelijk gezond en zit de hond lekker in zijn vel. 

 Door wat de hond in het dagelijks leven mee maakt kan deze balans door lichamelijke veranderingen of door gebeurtenissen in de omgeving van de hond uit balans raken. Dit zorgt ervoor dat de hond stress ervaart.


Emotioneel welzijn

Net als de mens heeft ook een hond emoties. Emoties als:

 1. Angst;
 2. Frustratie;
 3. Pijn;
 4. Verlangen;
 5. Rouw,
 6. Seeking (Snuffelen/ontdekken)
 7. Lust,
 8. Spel;
 9. Verzorging.

Hoe een hond zich exact voelt weten we niet. Toch kunnen we door het gedrag (waar emoties een grote rol in spelen) een beeld krijgen hoe een hond zicht voelt.

Ook en hond wil graag een gevoel van controle over eigen belevenissen. Te veel onvoorspelbaarheid en gebrek aan controle over eigen belevenissen kan stress veroorzaken. Dit kan negatieve gevoelens als angst en frustratie in de hand werken, wat probleemgevend gedrag kan aandrijven.

Een gezonde, emotioneel veerkrachtige hond is over het algemeen tolerant en weerbaar. Zij herstellen snel van uitdagende stress; zeker wanneer het van korte duur is en er ruimte is om te herstellen. Wanneer het gevoel van controle over eigen belevenissen voortdurend onder druk staat, dan kan dit resulteren in chronische stress, die niet alleen de mentale gesteldheid, maar ook de fysieke gesteldheid van een hond kan aantasten.

Veel probleemgevend gedrag wordt beïnvloed door de gevolgen van stress en een gebrek aan gevoel van controle over eigen belevenissen (denk bijvoorbeeld aan de invloed van een hondenriem. Vandaar dat je bijgeschoolde hondenprofessionals regelmatig hoort over het "bieden van meer controle aan de hond". Nu raken sommige mensen hier van in paniek. "Controle aan een hond overdragen? Kan mijn hond dat wel aan? Hoe zit het dan met veiligheid?".

Gedragswelzijn

Ook honden hebben de behoefte om hun natuurlijk gedrag te laten zien en voldoende te bewegen. 

Voldoende beweging draagt bij aan de ontwikkeling van spieren, aan het voorkomen van overgewicht door vetverbranding en aan de gedragsmatige behoeftes van honden.

De mate en hoeveelheid beweging die een hond nodig heeft, is afhankelijk van een aantal factoren.

 1. Wat is het voor (ras) soort hond. Een jonge hond heeft hele andere bewegingsbehoefte dan een, volwassen hond of een senior hond. Een jachthond (een Duitse Staande hond) heeft een hele andere behoefte aan  beweging dan een kleine gezelschapshond. 
 2. De conditie van de hond is ook belangrijk. Een hond die een goede conditie heeft heeft meer beweging nodig dan een hond die weinig wandelt.
 3. Voldoende tijd voor rust en herstel. n Honden hebben de behoefte aan een comfortabele en rustige rustplaats waar zij ongestoord kunnen uitrusten en herstellen. De plek waar de mand/kussen of bench staat, is buiten de loop. In ieder geval een plek waar niet de hele dag door mensen langs lopen.

   

  Honden slapen doen meerdere korte slaapjes op een dag. Als mensen slapen we lange tijd aan een stuk door. Honden wisselen geregeld van plek en van slaaphouding. 
 4. Sociale interactie

  Honden zijn over het algemeen genomen (want ook hier bestaan individuele verschillen) extreem sociale dieren die relatief makkelijk zeer hechte sociale banden vormen met soortgenoten en andere dieren (inclusief en in het bijzonder: mensen). Voldoende, dagelijkse sociale interactie met gezinsleden en interacties met emotioneel stabiele honden draagt dan ook sterk bij aan het welzijn van een hond.  Wanneer een hond 5 dagen per week 8 uur per dag zonder mensen doorbrengt komt het welzijn onder zware druk te staan. Honden zijn zeer op de aanwezigheid van mensen ingesteld.


De twee bovengenoemde welzijn onderdelen nemen we mee in het welzijnsgericht coachen van de hond. Bij gedragsproblemen spelen altijd emoties mee. Als baasje/verzorger en leider van je hond is het dan ook belangrijk hier bewust van te zijn. Door begrip, kennis en empathie voor de belevingswereld van je hond kun je aan de slag met welzijnsgericht coachen van je hond.

Welzijnsgerichte training

Het aanleren en ontdekken van gedrag wat prettige gevolgen oplevert, kan een hond niet alleen een positieve boost geven, het draagt ook bij aan een gevoel van controle. Sterker nog, training met plezier draagt bij aan het controlegevoel van zowel mens als hond (win win). Honden die weten welk gedrag beloningen oplevert, ontwikkelen meer zelfvertrouwen en hebben een hogere emotionele veerkracht dan honden die hier geen enkele aanwijzing of verwachtingspatroon voor ontwikkelen. Je kunt een hond helpen door oefeningen aan te leren die je regelmatig herhaalt en beloont.